Polityka prywatności Sklepu Amber Pol

www.amberpol.com.pl

("Sklep")

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

PAWEŁ PIOTR MIKOŁAJCZYK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AMBER-POL PAWEŁ MIKOŁAJCZYK, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5851385830 , nr REGON 221740898, ul. Antoniego Abrahama 15, 81-825 Sopot

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • - Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • - Realizacja Twoich zamówień
 • - Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 • - Przesyłanie newslettera
Podstawa przetwarzania:
 • - Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • - Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • - Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • - Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • - Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • - Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
  • - przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
  • - badaniu satysfakcji klientów
Podanie danych:
 • - Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • - brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • - brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • - brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • - brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie
Możliwość cofnięcia zgody:
 • - w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • - przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • - ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • - cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • - zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • - dostępu do Twoich danych osobowych
 • - ich sprostowania
 • - usunięcia
 • - ograniczenia przetwarzania
 • - przeniesienia danych do innego administratora

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
  • - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego , w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim
  • Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

  Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  CIASTECZKA

  Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

  • - są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
  • - umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
  • - nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

  Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

  • - usunąć pliki cookies
  • - blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

  W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

   • - zapamiętywania informacji o Twojej sesji
   • - statystycznym
   • - marketingowym
   • - udostępniania funkcji Sklepu

   Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

   Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

   USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

   Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

      • - podmiot realizujący dostawę towarów
      • - dostawca płatności
      • - biuro księgowe
      • - hostingodawca
      • - podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
      • - dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
      • - odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych

   KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

   Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

   A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

   Napisz na adres e-mail:
   biuro@amberpol.com.pl